Φιλοσοφία – Όραμα

Η εταιρεία Αγροτικό Σπίτι Παπαγεωργίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. ιδρύθηκε το 1968 και είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες διανομής προϊόντων, επιστημονικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης περί φυτοπροστασίας. Απασχολεί περισσότερο από 30 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης και σημαντικό αριθμό συνεργαζόμενων επιστημόνων. Η εταιρεία είναι εστιασμένη στον πελάτη, συμβάλλοντας στην αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας της καλλιεργητικής απόδοσης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 

Βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων

Η Αγροτικό Σπίτι Παπαγεωργίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχοντας προσφέρει στη γεωργική κοινότητα απολαμβάνει την ευρεία αναγνωρισιμότητα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η εταιρεία προσφέρει, κυρίως, τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: φυτοφάρμακα, προϊόντα δημόσιας υγείας, σπόρους και λιπάσματα με υποκατηγοριοποίηση σε συμβατικά ή βιολογικά. Επιπροσθέτως παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής φύσεως και την ειδική μέθοδο μικροέγχυσης “TMI” (TreeMicroInjection).

Ο συνδυασμός προσφερόμενων προϊόντων και παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών βοηθάει τις γεωργικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τις κερδοφορίες τους, την ποιότητα καθώς και τις αποδόσεις.

Στα υψηλά όρια του εφικτού

  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Σχεδόν πάντα σημαίνει η «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΡΟΠΟΥ» : μετατρέποντας τις νεωτεριστικές και πρωτοποριακές ιδέες σε επιχειρηματική δράση, την επιστημονική γνώση σε νέες λύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των ανθρώπων μας αλλά και με τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας.

  • Αφετηρία μας είναι το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ». Εστιάζοντας στο λελογισμένο πάθος και την ενέργεια. Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν σε νέες σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.

  • Με πρόκριμα την ΑΞΙΑ της «ΥΓΕΙΑΣ» συνεισφέρουμε στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Αυτό αντανακλάται στο βαθύ σεβασμό της φύσης και του περιβάλλοντος.

  • ΑΠΟΔΟΣΗ σημαίνει «ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ». Επιτυγχάνοντας εκ των άριστων αποδόσεων της αγοράς στο πεδίο ασφάλειας, ηθικής και δεσμεύσεων.

Αυτές οι αξίες καθοδηγούν τη συμπεριφορά και τις ενέργειες μας καθώς εκπληρώνουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία και «χτίζουμε» μια σπουδαία εταιρεία.

Η δέσμευση και η συμπόρευση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας συνεισφέρει στην επιτυχία τους.

Όλα αυτά βοηθούν τους ανθρώπους μας και τους συναλλασσόμενους μαζί μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο.