Πιστοποίηση Ποιότητας

Φιλοδοξία μας είναι πάντα να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού όλοι προσπαθούμε να :

  • Κατανοήσουμε και να προσφέρουμε την ποιότητα που περιμένουν οι συνεργάτες μας.

  • Να είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για την ποιότητα της δουλειάς μας.

  • Να είμαστε το παράδειγμα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διατήρηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

Το όνομα και η φήμη εξαρτώνται από αυτά.

Οι άνθρωποί μας δεσμεύονται να διασφαλίσουν την ασφαλή και την ορθή αποθήκευση, μεταφορά και συμβουλευτική των προϊόντων ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλής χρήσης τους.

Η ανθρώπινη ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι τα βασικά ζητούμενα στις δράσεις μας. Όλα τα προϊόντα που διανέμουμε υπόκεινται σε εγκρίσεις.