Ιστορία

Η ιστορία της Αγροτικό Σπίτι Παπαγεωργίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.

1968

Ο Περδίκης Αναστάσιος ιδρύει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τη πώληση γεωπονικών ειδών.

1981

Ο Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος αναλαμβάνει την επιχείρηση.

1987

Η εταιρεία ξεκίνα να δραστηριοποιείται και στον τομέα των χονδρικών πωλήσεων. Στα επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα παρέχει στους συνεργάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό και παράλληλα επιτυγχάνεται η καταξίωση της ως φορέας διανομής και συμβουλευτικής στον τομέα της γεωπονίας.

2004

Τη διοίκηση της επιχείρησης αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Παπαγεωργίου Παναγιώτη.

2015

Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε ανώνυμη εταιρεία, εγκαθίσταται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθηκευτικοί χώροι – διανομή – διοίκηση – πωλήσεις χονδρικής) εμβαδού 1.200 m2 στεγασμένων χώρων και 2.500 m2 υπαίθριων και εκσυγχρονίζεται τεχνολογικά και σε υποδομές.

2017

Η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων λιανικής και παράλληλα εκσυγχρονίζονται τα υφιστάμενα σημεία λιανικής.