Κατάστημα Κουντουριώτου

Στο δεύτερο κέντρο του Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, στεγάζεται το επίσης σύγχρονο και νέο κατάστημα λιανικής. Αποστολή του είναι ίδια με το κεντρικό, προσανατολισμένο περισσότερο στον αστό και τη διακόσμηση του περιβάλλοντος.