Διάσωση του φοίνικα από το κόκκινο σκαθάρι με μία μόνο εφαρμογή

Η Αγροτικό Σπίτι παρέχει μια μοναδική λύση στον έλεγχο της εξάπλωσης του Κόκκινου σκαθαριού, με τη μέθοδο της μικροέγχυσης (Tree Micro Injection), μίας νέας τεχνολογίας, που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη Syngenta μετά από χρόνια έρευνας και επενδύσεων. Σε σύγκριση με τις τρέχουσες μεθόδους ελέγχου, το σύστημα TMI είναι ελάχιστα επεμβατικό, με στοχευμένη εφαρμογή, με ελάχιστη έκθεση στο περιβάλλον.

Το δραστικό συστατικό του REVIVE ΙΙ, προέρχεται από τη φυσική αβερμεκτίνη, είναι πολύ δραστική κατά του κόκκινου σκαθαριού. Με τη μέθοδο της μικροέγχυσης στο στέλεχος του φοίνικα, η δραστική ουσία κινείται προς τα πάνω και προστατεύει τον φοίνικα έως και ένα χρόνο από τη μόλυνση.

Σχετικά άρθρα